Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

 

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf of zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.
Indien een partij foto's wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste tweemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Factuur en betaling
Betaling van de factuur dient te geschieden na de opname, voor aflevering foto’s. Bij opdracht voor een bruidsreportage wordt er 20% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

 

Annulering
Bij een trouwreportage/ bedrijfsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde datum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Het voorschot voor reservering van de trouwdatum van 20% wordt niet gerestitueerd.
Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

 

Levering 
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. .

 

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden.

 

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.